Strona Główna Aktualności Bursztynowe spotkanie

Bursztynowe spotkanie

1166

Celem spotkania było zapoznanie się z aktualnościami na temat badań nad bursztynem. Tym razem było ono zdominowane relacjami z konferencji poświęconych zagadnieniom związanym z bursztynem. Poruszano więc tematy inkluzji, zagadnienie obserwowanego już o lat zwiększonego żywicowania drzew.

O złożach bursztynu bałtyckiego opowiadał Krzysztof Zieliński z firmy Polgeol, która na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez dwa lata gromadziła dane geologiczne na temat występowania bursztynu w osadach czwartorzędowych. W badaniu zostały uwzględnione wszelkie udokumentowane źródła występowania, wydobywania i znalezisk bursztynu, które zostały następnie naniesione na mapę geologiczną.
„Udało się opisać, w których regionach kraju bursztyn był znajdowany, gdzie może być znajdowany, jakie procesy prowadziły do utworzenia nagromadzeń w danych miejscach i gdzie będzie można go szukać” – powiedział w podsumowaniu prelegent.

Ostatnią prelekcję na XXV spotkaniu badaczy bursztynu wygłosił Eryk Popkiewicz, który opowiadał o eksperymentalnych rekonstrukcjach technik i technologii obróbki bursztynu we wczesnym średniowieczu.
Opracowała: Katarzyna Stępień
Źródło i Fot. amber.com.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz