Strona Główna Redakcja

Redakcja

Elżbieta Myśliwiec – redaktor naczelna

Leszek Pakulski – zastępca redaktora naczelnego

Karina Gaszczyńska – redaktor prowadząca

Oliwia Gozdek – publicysta

Magdalena Mikityn – redaktor wydania

oraz współpracownicy .