Strona Główna Aktualności And the winner is …. ?

And the winner is …. ?

1243

Do 10 lutego można zgłaszać kandydatury do tytułu honorowego tytułu Bursztynnika Roku. Aplikacje przyjmuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.
Tytuł ten przyznawany jest od 1999 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:
– twórczości artystycznej
– badaniach naukowych i popularyzacji wiedzy o bursztynie
– postępu technicznego
– efektywności ekonomicznej
– pracy społecznej w środowisku bursztynników
– kolekcjonerstwa okazów przyrodniczych i zabytków bursztynowych począwszy od osiągnięć w 1999 r. Tytuł ten może być też przyznany za całokształt pracy w dziedzinie bursztynnictwa w okresie poprzedzającym rok nadania.
Tytuł Bursztynnika Roku przyznaje Kapituła, w której skład wchodzą: Bursztynnicy Stulecia oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia: prof. dr hab. Barbara Kosmowska-Ceranowicz i mgr Wiesław Gierłowski, Bursztynnicy lat 1999-2008: Mariusz Drapikowski (1999), prof. dr hab. Jan Koteja+ (2000), Kazimieras Mizgiris (2001), Ewa Rachoń (2002), Adam Pstrągowski (2003), Wojciech Kalandyk (2004), Marek Gutowski (2005), Andrzej Wiszniewski (2006), dr Elżbieta Sontag (2007), dr Regina Kramarska (2008), dr hab. Sławomir Fijałkowski (2009).
Kapituła nadaje tytuł większością głosów ogółu członków w głosowaniu bezpośrednim na swoim zgromadzeniu lub listownie.
Wręczenie statuetki i dyplomu wybranemu Bursztynnikowi Roku 2010 nastąpi w formie uroczystej w dniu otwarcia targów Amberif.

K.S.
Źródło i Fot.: amber.com.pl

BRAK KOMENTARZY

Odpowiedz